Pożyczki online: co warto o nich wiedzieć?

Współczesne instytucje pożyczkowe bardzo często są nazywane przez ekspertów liderami jeżeli chodzi o świadczenie usług pożyczkowych/kredytowych przez internet. Rzeczywiście, możliwość uzyskania pożyczki pozabankowej całkowicie online to obecnie element oferty ogromnej części sektora pozabankowego. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że chociaż takie rozwiązania, jak pożyczki online niejako z definicji cechują się relatywnie łatwą dostępnością, to jednak przez zdecydowaniem się na zaciągnięcie zobowiązania naprawdę warto znać co najmniej kilka podstawowych faktów dotyczących specyfiki pożyczek przez internet.

Pożyczki online: co warto o nich wiedzieć?

Pierwszą i bez wątpienia jedną z najbardziej istotnych kwestii jest fakt, że nie wszystkie pożyczki online są dostępne w całości przez internet. Warto dokładnie czytać regulaminy oraz prospekty informacyjne, które instytucje pożyczkowe zamieszczają na swoich witrynach internetowych. Czasami okazuje się, że chociaż sama możliwość wnioskowania o pożyczkę faktycznie jest dostępna online, to jednak już na przykład „ustalenie indywidualnych warunków pożyczki odbywa się poprzez rozmowę telefoniczną z konsultantem firmy”. W takiej sytuacji internet oczywiście nie okaże się jedynym medium, z którego będziemy musieli skorzystać w celu uzyskania pożyczki.

Klienci bardzo często są również przekonani, że łatwa dostępność pożyczek online oznacza zredukowaną do absolutnego minimum procedurę weryfikacji zdolności kredytowej klienta. Nie zawsze jest to prawda. W dzisiejszych realiach nie istnieją instytucje pożyczkowe, które nie sprawdzają danych klienta w bazach. Różnice w tym zakresie mogą sprowadzać się co najwyżej do tego, jakie konkretnie bazy sprawdza dany podmiot(np. firma pożyczkowa może nie korzystać z BIK, ale sprawdza przykładowo KRD).

Również informacja, że pożyczka jest dostępna „na oświadczenie” może prowadzić do błędnych wniosków. Dzisiejsze firmy pożyczkowe oczywiście najczęściej nie żądają od swoich klientów przedstawiania żadnej dokumentacji potwierdzającej osiągane dochody. Jednocześnie jednak zdarza się, że weryfikacji naszych danych osobowych możemy dokonać jedynie poprzez skorzystanie z aplikacji typu Instantor lub Kontomatik. Warto więc zdawać sobie sprawę z faktu, że tego rodzaju programy pobierają nie tylko nasze dane osobowe, ale również historię naszego rachunku bankowego. W ten sposób instytucja pożyczkowa uzyskuje szybki a zarazem wiarygodny wgląd w aktualny stan naszych finansów osobistych.

Na co uważać pożyczając online?

Przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że nie wszystkie pożyczki online są rozwiązaniami całkowicie bezpiecznymi. Czynnikiem o decydującym znaczeniu jest tutaj zawsze status prawny pożyczkodawcy. Podmiot oferujący pożyczek powinien figurować w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych działającym przy KNF. Stanowi to gwarancję, że dana firma działa zgodnie z przepisami Ustawy o Kredycie Konsumenckim, ergo jej usługi są regularnie kontrolowane przez powołane do tego instytucje a tym samym bezpieczne dla klienta.

Zamieszczono w: blog