Licytacje komornicze

licytacja komorniczaKażdy dłużnik obawia się komornika, tym bardziej zajęcia przedmiotów należących do niego. Czy faktycznie jest się czego bać? Jak wyglądają licytacje komornicze? Co może spieniężyć komornik? Nie zapominajmy, że takie licytacje mają drugie dno. Kto może zyskać na licytacjach komorniczych? Czy opłaca się kupować mieszkanie z licytacji komorniczej?

Czym jest licytacja komornicza?

Komornik działa w oparciu o regulacje prawne, z których jasno wynika, że rozpoczyna swoją pracę w momencie otrzymania wniosku o wszczęcie egzekucji i na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przez sąd. W treści dokumentów znajdują się zasady odzyskania długu. Komornik nie może zająć elementów majątku, które nie zostały wskazane we wniosku. Nawet, gdy nie zostały one wskazane, komornik nie może zająć wszystkiego. W ramach prowadzonej egzekucji może on zająć:

  • ruchomości i nieruchomości, które mogą zostać spieniężone (sprzedane) w drodze licytacji komorniczej,
  • rachunek bankowy, wynagrodzenie za pracę, świadczenia emerytalno-rentowe,
  • inne wierzytelności oraz prawa majątkowe (np. akcje, udziały).

Zajęte składniki majątku zostają spieniężone w celu odzyskania należności przez wierzyciela. Licytacje komornicze mają charakter publiczny, co oznacza, że każdy może zostać jej uczestnikiem. 

Licytacja ruchomości

Publiczna licytacja ruchomości należących do dłużnika służy pokryciu długu oraz kosztów egzekucyjnych. Jej przeprowadzenie jest niezbędne dla skutecznej windykacji komorniczej. Mogą odbyć się dwie licytacje ruchomości. Na pierwszej cena wywoławcza wynosi 75% wartości rynkowej, a na następnej równa się 50% ceny rynkowej danej rzeczy.

Licytacja nieruchomości

Nieruchomości licytowane są podobnie, z tym, że cena wywoławcza początkowo wynosi 3/4 ceny rynkowej, a później 2/3. Po zakończeniu licytacji sąd podejmuje dalsze działania związane z przesądzeniem własności oraz podzieleniem sumy uzyskanej z zamkniętej licytacji. Wszystkie licytacje odbywają się dość podobnie do tych oglądanych w telewizji. Najlepsza oferta wygrywa. 

Czy warto kupić nieruchomość na licytacji komorniczej?

Zainteresowanych licytacjami komorniczymi przybywa. Istnieje wiele stron komorników, którzy publikują ogłoszenia. Do tego można się z nimi zapoznać w budynku sądu. Nieruchomości w cenie 3/4 wartości rynkowej kuszą najbardziej. Ogłoszenia o licytacjach zawierają podstawowe informacje. Można się z nich wiele dowiedzieć, ale przed udziałem w licytacji warto skrupulatnie sprawdzić, co rzeczywiście jest przedmiotem licytacji. Nie obejdzie się bez sprawdzenia obciążeń lokalu. Zainteresowany udziałem w licytacji ma prawo do oględzin nieruchomości. Jest to temat trudny z uwagi nie tylko na krótki czas przeznaczony w tym celu, ale także ze względu na możliwość spotkania dłużnika lub jego rodziny. Ponadto należy pamiętać, że po wygranej licytacji dłużnik nadal może zajmować nieruchomość, którą okazjonalnie nabyliśmy. Rzeczywistość pokazuje, że egzekucje dłużników nie odbywają się natychmiastowo, wręcz przeciwnie. W najgorszym przypadku lokator będzie przebywał w nabytym mieszkaniu do momentu otrzymania lokalu socjalnego. Przed udziałem w licytacji należy wpłacić tzw. rękojmię, która w przypadku przegranej zostanie zwrócona. Z kolei po wygranej należy spieszyć się z sfinansowaniem zakupu, gdyż jeśli nie uda się zebrać pełnej kwoty, przepadnie wpłacona rękojmia.

Zamieszczono w: blog