Dodatkowe koszty pożyczki. Czyli co powinniśmy wiedzieć o podatku od pożyczki

opodatkowanie pozyczekPożyczka to najprościej rzecz ujmując pożyczenie określonej kwoty pieniężnej od osoby fizycznej lub instytucji. W Polsce pożyczkę regulują przepisy kodeksu cywilnego jeżeli pożyczkodawcą jest osoba fizyczna oraz regulacje dotyczące kredytu konsumenckiego jeżeli pożyczkodawcą jest instytucja zajmująca się udzielaniem pożyczek. Jednak warto pamiętać, że pożyczki również podlegają opodatkowaniu. Zgodnie z ustawą z  2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten wynosi 2%  od  pożyczonej kwoty. Ustawodawca jednak przewidział szereg odstępstw od naliczania podatku.

Kto jest zwolniony z podatku

W pierwszej kolejności należy ująć wszystkie pożyczki udzielane przez instytucje finansowe. Jeżeli chcemy skorzystać z usług takiej firmy nie musimy odprowadzać podatku. Inaczej sprawa wygląda jeżeli mówimy o osobach fizycznych. Tutaj musimy zapłacić podatek od pożyczki jednak z pewnymi wyjątkami:

Zwolnienie I grupy podatkowej

Zwolnieniu z opodatkowania podlegają osoby należące do I grupy podatkowej. Kto zatem należy do tej grupy? Małżonek/małżonka, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie. Jeżeli od wyżej wymienionych osób pożyczymy kwotę nieprzekraczającą 9637 zł. Jesteśmy zwolnieni z podatku i nie musimy niczego przedstawiać ani zgłaszać tego w Urzędzie Skarbowym. Powyższa kwota jednak jest limitem pożyczki uzyskanej od jednej osoby przez okres 5 lat. Pamiętajmy zatem, żeby skorzystać z zwolnienia podatkowego kwota pożyczona nie może być większa niż 9637 zł oraz musi być sumą pożyczek liczonych przez 5 lat. Dodatkowo ustawodawca przewidział również ulgę dla I grupy podatkowej do nielimitowanej kwoty pod warunkiem złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu Urzędowi Skarbowemu w terminie 14 dni od daty otrzymania pożyczki. Przy złożeniu takiej deklaracji pożyczkobiorca musi udokumentować otrzymanie pieniędzy. Zatem taka pożyczka nie może być przekazana w gotówce, ponieważ wtedy nie mamy żadnego potwierdzenia otrzymania takiej pożyczki. Dokumentem potwierdzenia może być na przykład wydruk z przelewu bankowego Jeżeli nie zgłosimy takiej pożyczki zapłacimy podatek sankcyjny, który wynosi 20% od pożyczonej sumy.

Zwolnienie przyjaciół i znajomych

Zwolnieniu podatkowemu podlegają również znajomi i przyjaciele. Jednak pod warunkiem, że pożyczona kwota nie przekracza 5000 zł lub 25000 od więcej niż jednej osoby. Powyższe kwoty są limitami sumy pożyczek uzyskanych przez okres 3 lat.

Zwolnienie kas i funduszy zakładowych

Kolejną grupa pożyczek zwolnionych z podatku są pożyczki wypłacane z kas lub funduszy zakładowych. Dotyczy to wszystkich form pożyczek. Mówiąc prościej jeżeli pożyczamy pieniądze w obrębie kas lub funduszy związanych z miejscem pracy nie płacimy podatku od pożyczki.

Podsumowując korzystając z formy pożyczenia pieniędzy jakim jest pożyczka powinniśmy pamiętać o zapłaceniu podatku od niej. Podatek ten wynosi on 2 % . Ustawodawca przewidział uchylenia podatku jednak pod pewnymi warunkami. Nie spełnienie warunków grozi postępowaniem oraz zapłaceniem podatku w wysokości 20 % od udzielonej pożyczki.

Zamieszczono w: blog