Co zrobić gdy bank odmawia kredytu?

brak zgody na kredytBank może odmówić udzielenia kredytu z różnych przyczyn. W zależności od ich rodzaju należy szukać sposobu na uzyskanie tego typu wsparcia lub skorzystać z innego źródła finansowania swoich potrzeb. W zależności od sytuacji zawsze należy pamiętać o tym, że istnieją alternatywne metody uzyskania środków finansowych.

Niska zdolność kredytowa – co dalej?
Zdolność kredytowa to według banku zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu, o który się stara. Określenie jej na zbyt niskim poziomie może być skutkiem wielu zmiennych. Wśród nich są:

– zbyt wysoka kwota kredytu;
– zbyt wysokie raty.

Aby podnieść poziom zdolności kredytowej, a tym samym zwiększyć szansę na przyznanie kredytu należy zmniejszyć jego kwotę lub rozłożyć ją na większą ilość rat. Jednym ze sposobów na poprawę zdolności finansowej jest poszukanie drugiego kredytobiorcy, którym zwykle jest małżonek. Jeśli dochody drugiej osoby nie będą niższe niż dochody pierwszego wnioskodawcy, szanse na uzyskanie kredytu w oczekiwanej kwocie są bardzo duże.

Innym rozwiązaniem jest znalezienie dodatkowego źródła dochodu. Nie może być to zajęcie, które znacznie osłabi produktywność wnioskodawcy. Musi gwarantować stały comiesięczny przychód przez cały czas spłaty kredytu.

Rodzaj umowy o pracę
Przyznanie kredytu uzależnione jest głównie od sytuacji finansowej wnioskującego. Do rozpatrywanych przez bank aspektów zalicza się między innymi rodzaj zatrudnienia. Preferowanym przez bank stosunkiem pracy jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Najlepiej, gdyby trwała od co najmniej 12 miesięcy. Wszystkie inne formy zatrudnienia wiążą się z ryzykiem nagłej utraty pracy lub po prostu zakończeniem umowy. To z kolei pogarsza zdolność do spłaty zobowiązania przez kredytobiorcę.

Co może wpłynąć na poprawę wizerunku potencjalnego kredytobiorcy, w przypadku, gdy nie posiada on umowy o pracę na czas nieokreślony? Liczy się przede wszystkim długość zatrudnienia. Jeśli jest to kolejna umowa zlecenie lub umowa o pracę na czas określony u tego samego pracodawcy, warto postarać się o zaświadczenie, które to potwierdzi. Aby rozwiać obawy banku, co do nagłej utraty źródła utrzymania, można również poprosić pracodawcę o zaświadczenie, stwierdzające brak przeciwwskazań do ponownego zawarcia tego typu mowy lub do jej przedłużenia.

Z podobnym problemem mogą spotkać się właściciele firm. Z punktu widzenia banku osoba o niezbyt wygórowanych zarobkach zatrudniona na podstawie umowy o pracę jest o wiele bardziej wiarygodnym kredytobiorcą niż właściciel dobrze prosperującej prywatnej firmy. Potwierdzeniem stałych dochodów w drugim przypadku mogą być jedynie wyciągi bankowe, które przedstawiają regularne wpływy na rachunek bankowy.

Niekorzystna historia w BIK
W przypadku niekorzystnej oceny kredytobiorcy przez BIK niewiele można zrobić. Ocena taka jest skutkiem nieprawidłowości w spłatach dotychczasowych zadłużeń. Świadczy ona o niewiarygodności wnioskodawcy i wiąże się z bardzo dużym ryzykiem dla banku.

Jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest skorzystanie z usług firm pożyczkowych. Wadą tego typu rozwiązań jest brak regulacji prawnych, na podstawie których działają banki. Są to firmy świadczące usługi związane z pożyczaniem pieniędzy i same ustalają zasady oraz wysokość oprocentowania pożyczek. Do zalet można zaliczyć szybkość, z jaką uzyskuje się środki finansowe oraz mniej skomplikowane procedury rozpatrywania wniosków.

Zamieszczono w: blog